برای ایجاد یک جدول باید تگ ابتدایی آن یعنی <table> را در جایی که می خواهید جدول وارد شود، قرار دهید. و در پایان جدول هم از تگ پایانی آن یعنی <table/> استفاده کنید. برای افزودن محتویات به جدول باید از تگ <td> استفاده کنید. نام این تگ مخفف table …